Velkommen til Ungdomsafdelingen i Farum Badminton!

Vi tilbyder, at unge i alderen 5-18 år kan spille badminton ved at tilmelde sig Forældre/Barn om lørdagen og/eller fællestræning i hverdagene i badmintonsæsonen.

Badmintonsæsonen består af to halvår: Et efterårshalvår og et forårshalvår. Der er ikke almindelig fællestræning i skolernes ferier, men ofte arrangeres der træningssamlinger/camps i ferierne.

Badmintonsæsonen starter når skolernes sommerferie slutter i august og slutter, når skolernes sommerferie starter i juni. Vi følger ferieplanen for skolerne i Furesø kommune.

Sæson 2019/2020: 12 AUG 2019 - 26 JUN 2019.

I badminton for ungdom inddeler man spillerne i årgange, der afhænger af, hvilket år man er født. For sæson 2019/2020 gælder følgende:

Årgang  Fødselsår
U19  2001-2002
U17  2013-2004
U15  2005-2006
U13  2007-2008
U11  2009-2010
U9  2011 og opefter

Til ungdomsafdelingen i Farum Badminton er knyttet et udvalg, der består af repræsentanter for/forældre til børnene i ungdomsafdelingen. Udvalget kaldes USU (UngdomsSpillerUdvalget).

Klubben deltager i ungdomsholdturneringen i Badminton Sjælland og hvert år i august/september tilmelder vi et antal hold, der passer med antallet af ungdomsspillere, der er interesseret i at deltage, og deres niveau.

Alle ungdomsspillere tilbydes at deltage i holdkampe. Der er mulighed for at tilmelde hold for ungdomsspillere i alle aldre og niveauer (begyndere/let øvede, øvede og talent). Vi har tradition for at indgå gode holdfællesskaber med nærliggende klubber, hvis klubben ikke har nok spillere i bestemte aldersgrupper og/eller niveauer til at kunne stille med rene Farum-hold. Holdene bliver oprettet i BadmintonPlayer, en platform hvor alle detaljer omkring afvikling af og resultater for blandt andet holdkampe fremgår.

Der er brug for, at forældrene bakker op om, at børnene prioriterer deltagelse i holdkampe, at forældrene transporterer og støtter op om spillerne ved at møde op til holdkampene og heppe på/coache spillerne. På hvert hold er der desuden brug for, at en forælder melder sig som holdleder. En holdleder informerer holddeltagerne/deres forældre om kommende holdkampe, sætter holdopstillingerne i samråd med cheftræneren/USU, kommunikerer med modstandernes holdledere og indtaster holdkamp-resultater i BadmintonPlayer.

Alle spillere kan desuden deltage i åbne turneringer i Danmark og udlandet.

I ungdomsafdelingen vægter vi socialt samvær højt. Vi afholder en række cafeaftener i løbet af sæsonen og arrangerer fællesture til udvalgte turneringer i Danmark og eventuelt i udlandet. Klubben har fx tidligere haft nogle hyggelige fællesture til en turnering i Berlin i påskeferien

Mange sportslige hilsner fra

Ungdomsspillerudvalget (USU)


Senest revideret: 17 JUL 2019 /JB