Velkommen til Ungdomsafdelingen (USU)

Velkomstskrivelse til spillere og forældre LINK

Sæson fra august 2016 til 26. maj 2017


Ny begyndertræning (5-17 år)
Vi tilbyder alle vores nybegynder uanset alder træning om fredagen. Her er der plads til både almindelig træning og badmintonlege. Der vil blive mulighed for deltagelse i interne turneringer. Træningen er tiltænkt de spillere, der ikke har spillet badminton før.

U9/U11/U13 /U15/U17/U19 Spillere
Årgange:     U9: 08– 09
                  U11: 06 – 07
                  U13: 04 – 05
                  U15: 02 – 03
                  U17: 00 – 01
                  U19: 98 – 99 
Her tilbydes træning mindst to gange om ugen, hvor der er plads til både almindelig træning og badmintonlege. Vi tilbyder dog vores konkurrencespillere træning op til tre/fire gange om ugen. Der vil blive tilbudt mulighed for deltagelse i holdkampe og åbne turneringer samt interne turneringer uanset niveau. Grupperne er opdelt i GRP 1 (turneringsspillere), GRP2 (holdspiller) & GRP3 (motionister).

U19 Spillere (Årgang 1998 - 1999)
Med henblik på at give vores U19 spillere en optimal træning er disse spillere med på seniortræningen mandag og onsdag i tidsrummet 19 til 21. De vil tilsvarende blive tilbudt mulighed for deltagelse i seniorholdkampene.

Brobygning mellem Ungdom og Seniorer
Dette initiativ er rettet mod ungseniorer og seniorspillere med henblik på at bygge bro mellem senior og ungdomsafdeling, og samtidig bidrage til at fastholde og udvikle spillerne til at indgå i seniorafdelingen på længere sigt. Initiativet er ikke kun rettet mod elite/mesterrækkespillere, men spillere som ønsker at udfordrer sig selv og yde en ekstra indsats for at forbedre sit badmintonspil og tillige er villige til at yde for holdet. Initiativet styres og ledes af seniortræner Jonas Rasmussen i samarbejde med USU trænerne Kim Bruun og Wenyan Li. I fællesskab udtages de spillere, som kan indgå i træningen.

Hold
Vi forventer at deltage i alle årgange og ser også muligheder i at samarbejde med nærtliggende klubber omkring dette.
Vi forventer, at der er frivillige forældre som bidrager i holdlederrollen og som i samarbejde med årgangslederen støtter op om holdene og holdkampene, da vi ellers ikke vil kunne tilbyde deltagelse i holdturneringen.
Det sociale

Vi vægter det sociale højt i vores ungdomsafdeling. Vi holder løbende caféaftner. Vi tager også årligt på en klubtur til Berlin for at styrke det sociale uanset årgang.