Kære medlemmer af Farum Badminton

Jeg håber, at I nyder sommeren og en kort pause fra badminton i Stenvadhallen.

Den afsluttede sæson har samlet set været en god sæson for Farum Badminton. Medlemstallet er stabiliseret efter en ”pæn” tilbagegang på ungdomssiden. Indfasningen af den nye skolereform er en væsentlig forklaring til dette. De sportslige resultater har været tilfredsstillende, vi har arbejdet med nye tilbud til unge og voksne og vores rammer og økonomi er fortsat i top.

Det økonomiske er i høj grad et resultat af den indtjening vi opnår på Danish Junior Open turneringen. Det var 13. gang, at Farum Badminton i maj kunne byde velkommen til knap 600 spillere og 200 overnattende gæster. Jeg vil gerne takke alle frivillige kræfter der var med til at løfte denne turnering, og samtidig opfordre alle medlemmer af klubben til at deltage i det frivillige arbejde omkring denne turnering. Har vi ikke denne turnering vil det medføre en kontingentforhøjelse på DKK 500 for alle medlemmer!

Den kommende sæson ser også lovende ud.

Jonas Rasmussen fortsætter som cheftræner for seniorer i klubben og Robert Frost Andersen som cheftræner for ungdom i klubben.

Hallens tag på den ”gamle” del af hallen og hele gulvet trænger til en fornyelse / opfriskning. Vi drøfter lige nu timing af disse tiltag med kommunen. En ny lakering af vores gulv er med succes blevet testet på bane 1. Det er vores forventning, at hele halgulvet er lakeret inden udgangen af 2015.

DGI, DIF og Badminton Danmark har i samarbejde stiftet en ny enhed Udvikling Badminton. Formålet er, at sætte badmintonsporten på landkortet som en attraktiv motionsidræt for voksne og skabe en medlemsfremgang i badmintonklubberne.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at igangsætte et nyt strategiarbejde, hvor vi vil udnytte Udvikling Badmintons erfaringer til at styrke vores klub i relation til nye medlemmer og flere frivillige. Det bliver en rigtig spændende rejse som forventeligt vil forøge antallet af tilbud til klubbens medlemmer. Så meld dig gerne til at deltage i dette arbejde i ét af udvalgene i klubben.

Med et stabilt medlemstal, en god økonomi, dygtige trænere, god organisation og en god hal at spille i er fundamentet for den kommende sæson rigtig godt.

Efter sommerferien glæder vi os i bestyrelsen til at se dig/jer i Stenvadhallen.

De bedste sommerhilsner

Lars Hostrup