<table border="0" cellpadding="4">
     <tbody>
         <tr>
             <td colspan="3" align="center">
             <h1><strong>Senior klubmestre 2006/2007</strong></h1>
             </td>
         </tr>
         <tr>
             <td colspan="3">
             <div align="center">
             <h2>Senior Mesterrække</h2>
             </div>
             </td>
         </tr>
         <tr>
             <td width="150">Senior Mesterrække - Herresingle</td>
             <td width="380">
             <p><strong>1:        Allun Biggart</strong></p>
           <p><strong>2: Karsten Findsen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM-HS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM-HS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td width="150">Senior Mesterrække - Damesingle</td>
             <td width="380">
             <p><strong>1: Trine Christiansen</strong></p>
           <p> <strong>2: Rikke Hjorth Larsen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_DS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_DS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior Mesterrække - Herredouble</td>
             <td><strong>1:        Jesper Hansen &amp; Karsten Findsen</strong>
               <p><strong>2: Jacob Kramer &amp;
       Christian B Andersen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_HD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_HD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior Mesterrække - Damedouble</td>
             <td><strong>1: Trine Christiansen &amp; Pernille Ammundsen</strong>
               <p><strong>2: Rikke Hjorth Larsen &amp;
       Mie Kjellerup</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_DD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_DD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior Mesterrække - Mixeddouble</td>
             <td>
             <p><strong>1:        Pernille Ammundsen &amp; Jacob Kramer</strong></p>
             <p><strong>2: Mie Kjellerup &amp;
           Martin Kjellerup</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_MD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senM_MD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td colspan="3">
             <div align="center">
             <h2>Senior A-række</h2>
             </div>
             </td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior A-række - Herresingle</td>
             <td><strong>1:        Kenneth Kjellerup</strong>
         <p><strong>2: Peter Rostrup</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_HS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_HS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
        
         <tr>
           <td>Senior        A-række - Damesingle</td>
           <td><strong>1:        Louise Thorsager</strong>
           <p><strong>2: Hanne Bebe Madsen</strong></p></td>
           <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_DS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_DS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
           
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior A-række - Herredouble</td>
             <td><strong>1:        Mathias Brinck Larsen<br>
    Martin Kjellerup</strong>
               <p><strong>2: Kenneth Kjellerup<br>
             Janus Hoff</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_HD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_HD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior A-række - Damedouble</td>
             <td><strong>1: Louise Borregaard<br>
    Cecilie Dahl</strong>
               <p><strong>2: Lotte Hoelgaard<br>
           Christina Wantzin</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_DD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_DD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior A-række - Mixeddouble</td>
             <td><strong>1: Sofie Mortensen<br>
    Martin Kjellerup</strong>
               <p><strong>2: Hanne Bebe Madsen<br>
           Peter Rostrup</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_MD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senA_MD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td colspan="3">
             <div align="center">
             <h2>Senior B-række</h2>
             </div>
             </td>
         </tr>
         
         <tr>
           <td>Senior B-række - Herresingle</td>
           <td><strong>1:        Stig W Jensen</strong>
           <p><strong>2: Jacob Hjortkjær</strong></p></td>
           <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_HS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_HS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
           <td>Senior B-række - Herredouble</td>
           <td><strong>1:        Carsten Wantzin &amp; Klaus Hørup Pedersen</strong>
             <p><strong>2: Stig W Jensen &amp;
           Kim Mathiasen</strong></p></td>
           <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_HD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_HD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
           <td>Senior B-række - Damedouble</td>
           <td><strong>1: Lene Brunshøj &amp; Susan Mathiasen</strong>
             <p><strong>2: Pia Niebuhr &amp; Marianne Jønborg</strong></p></td>
           <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_DD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_DD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Senior B - Mixeddouble</td>
             <td>
             <p><strong>1:        Christina Wantzin &amp; Carsten Wantzin</strong></p>
             <p><strong>2: Pia Schnedler Meyer &amp;
             Stig W Jensen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_MD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senB_MD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td colspan="3">
             <div align="center">
             <h2>Senior C-række</h2>
             </div>
             </td>
         </tr>
         
         <tr>
           <td>Senior C-række - Damesingle</td>
           <td><strong>1: Lotte Hoelgaard</strong>
           <p><strong>2: Kristine Mogensen</strong></p></td>
           <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senC_DS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senC_DS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
           <td>Senior C-række -        Damedouble</td>
           <td><strong>1: Marianne        Sørensen<br>
    Birgit Piø</strong>
             <p><strong>2: Alice Hemmje<br>
           Elin Brunbech</strong></p></td>
           <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senC_DD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-senC_DD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td colspan="3">
             <div align="center">
             <h2>Veteran 40-A</h2>
             </div>
             </td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Veteran 40-A - Herresingle</td>
             <td>
             <p><strong>1: Peter        Rostrup</strong></p>
             <p><strong>2: Lars Hostrup</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_HS1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_HS1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Veteran 40-A - Herredouble</td>
             <td><strong>1: Peter        Rostrup &amp; Flemming Badino</strong>
               <p><strong>2: Lars Hostrup &amp;
             Henrik Poulsen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_HD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_HD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
          <tr>
            <td>Veteran 40-A - Damedouble</td>
            <td><strong>1: Lene Brunshøj &amp; Susan Mathiasen</strong>
              <p><strong>2: Lotte Hoelgaard &amp;
            Christina Wantzin</strong></p></td>
            <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_DD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_DD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
          </tr>
          <tr>
             <td>Veteran 40-A - Mixeddouble</td>
             <td><strong>1:        Christina Wantzin &amp; Carsten Wantzin</strong>
               <p><strong>2: Lotte Hoelgaard &amp;
            Jesper Pedersen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_MD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet40A_MD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         
         <tr>
             <td colspan="3">
             <div align="center">
             <h2>Veteran 50-A</h2>
             </div>
             </td>
         </tr>
         <tr>
             <td>Veteran 50-A - Herredouble</td>
             <td>
             <p><strong>1: Anders Schmidt &amp; Nils Grocott</strong></p>
             <p><strong>2: Morten Overgaard &amp;
             Poul-Erik Christiansen</strong></p></td>
             <td><a href="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet50A_HD1.jpg" target="_blank"><img src="http://farumbadminton.klub-modul.dk/cms/Clubfarumbadminton/ClubImages/klubmestrebilleder/2007/Klubmest07-vet50A_HD1_small.jpg" width="100" alt="" /></a></td>
         </tr>
         <tr>
             <td></td>
             <td></td>
             <td>
             <div align="right"><a href="javascript: history.go(-1)"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Tilbage
             </span></a></div>
             </td>
         </tr>
     </tbody>
</table>